Kvalitet i våra behandlingar

Kompetens och vidareutbildning

Vi har lång erfarenhet och gedigen utbildning och vidareutbildar oss kontinuerligt för att följa den senaste utvecklingen inom branschen. Eftersom nya material och tekniker för behandling hela tiden utvecklas fordras inte bara utbildning och erfarenhet, utan också ett genuint intresse, för att veta vilken behandlingsmetod som ger bäst resultat. På Happident Stureplan arbetar bara legitimerad tandvårdspersonal.

Utrustning och hygien

Happident Stureplan har högsta möjliga standard beträffande all utrustning. Med samma entusiasm som vi håller oss kunskapsmässigt uppdaterade, ser vi också till att hålla oss i framkanten av utvecklingen vad gäller utrustning och material. Detta går igen i allt: från våra toppmoderna datorer med digitalröntgen till våra bekväma tandläkarstolar.
Vi har rigorösa rutiner kring alla hygienfrågor. Mellan varje patient rengör vi våra arbetsytor och steriliserar alla instrument. Vi gör kontinuerliga tester på den utrustning som steriliserar och rengör våra instrument för att säkerställa att den fungerar optimalt, och tar dessutom regelbundna prover för att säkerställa att vårt vatten är fritt från bakterier.

Planering och kommunikation

Inför ett ingrepp gör vi en ordentlig terapiplanering för att se till att patient och remitterande tandläkare får precis den behandling som efterfrågas och behövs. När ingreppet är genomfört får patienten hjälp att lära sig ta hand om sina tänder på bästa sätt av våra kunniga tandhygienister.

Vi samarbetar med några av Sveriges mest kunniga tandtekniker. Det innebär att våra protetiska arbeten håller mycket hög kvalitet och blir så ”osynliga” som möjligt. Ofta får du som patient själv besöka tandteknikern som tillverkar de nya tänderna, vilket gör det lättare att få färg och form exakt som Du vill ha dem. Vi använder endast svenska tandtekniska laboratorier.

Vi har god erfarenhet av behandling av tandvårdsrädda patienter. Orsaken till tandvårdsrädsla är oftast tidigare negativa erfarenheter av tandvård. Det kan bero på bristande kunskaper hos tandläkaren, dålig dialog mellan tandläkare och patient eller att tandläkaren på grund av tidspress inte givit patienten den tid som behövts för att varva ner, bli bekväm i situationen eller helt enkelt få effekt av en eventuell bedövningsspruta. På Happident Stureplan har vi utarbetade rutiner för att få patienten att känna sig trygg och avkopplad innan behandlingen sätter igång och ägnar speciellt intresse åt att ge en så smärtfri behandling som möjligt.

Kvalitetssäkrad tandvård

Kvalitet och patientsäkerhet är centralt i våra behandlingar. Som stöd i arbetet använder vi kvalitetssäkringsprogrammet e-Qulan som är utvecklat speciellt för tandvårdens behov.

Professionella nätverk

Nätverk är viktiga som en källa till kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte.

  • SFOP- Svensk Föreningen Oral protetik
  • Svenska Endodontiföreningen
  • Svenska Parodontologföreningen
  • Scandinavian Society of Periodontology.
  • Sveriges Tandläkarförbund
  • Stockholms Privattandläkarförening SPTF

Vi arbetar med utgångspunkt från Socialstyrelsens Föreskrifter för Nationella Riktlinjer inom vuxentandvården.

Happident Stureplans tandläkare är medlemmar i Sveriges Tandläkarförbund och är anslutna till Försäkringskassan.

 

Om Happident Stureplan

Happident Stureplan är en specialistklinik som i huvudsak arbetar med kvalificerade behandlingar inom specialisttandvård.Vi har även mångårig erfarenhet av estetiskt tandvård. Du är välkommen både med och utan remiss. Happident Stureplan är en del av Happident – vi utvecklar svensk tandvård Vi är anslutna till försäkringskassan

VAR FINNS VI?

Happident Stureplan hittar du på Brunnsgatan 8, 111 38 Stockholm, intill Stureplan. Kontakta oss gärna på telefon 08-545 111 00 eller via mejl info@aurakliniken.se

Remissblankett hittar du HÄR