Parodontologi/Tandlossning

Vi hjälper dig med

  • Parodontit (tandlossning)
  • Periimplantit (infektioner kring implantat)
  • Implantatoperationer
  • Tandköttskorrigeringar
  • Regeneration (återskapande av förlorat tandfäste)
  • Benuppbyggnad
  • Behandling av vissa slemhinneförändringar

 

Vad är tandlossning?

Tandlossning (parodontit) är en kronisk sjukdom som drabbar tandens fäste. Grundorsaken är en bakterieinfektion. Ett tidigt stadium av sjukdomen är tandköttsinflammation (gingivit). Sjukdomsförloppet påverkas av flera faktorer, t e x rökning, otillräcklig munhygien och ärftliga faktorer. Man diskuterar också f n samband/samvariationer med andra sjukdomar såsom hjärt-kärl sjukdomar och diabetes.

Kan man själv upptäcka om man har tandlossning?

Var uppmärksam på om tandköttet blöder vid tandborstning, om tänder känns lösa och om tänder flyttar på sig. Tyvärr kommer många av symptomen sent, d v s när sjukdomen har hunnit bli allvarlig. Det är därför viktigt att man blir kontrollerad regelbundet hos tandläkare eller tandhygienist. Fickdjupsmätning regelbundet är ett bra sätt att kontrollera hur tandfästet mår.

Hur behandlas tandlossning?
Först görs en noggrann undersökning med fickdjupsmätning, notering var det blöder, och om några tänder är rörliga. Nytagna röntgenbilder behövs också. Det är viktigt att veta hur varje tand mår för att kunna göra en bra behandlingsplan.  Själva behandlingen består av professionell tandrengöring under bedövning. Ibland gör vi det som en mindre operation. Munhygienen är också mycket viktig, varje tand måste göras ren runt om varje dag för att god läkning ska vara möjlig. Mål är att inga djupa fickor som blöder ska finnas i munnen. Tandlossningssjukdomen är kronisk varför man behöver gå på regelbunden stödbehandling hos tandläkare/tandhygienist för att tidigt upptäcka tecken på om sjukdomen är på väg tillbaka. Behandlingsresultaten är goda om behandling sätts in i tid. All behandling av djupa tandköttsfickor sker med lokalbedövning. Det brukar inte bli några större efterbesvär, lite ömt samma dag och eventuellt dagen efter behandling. Vanliga värktabletter brukar fungera bra.

Sjukdomar kring implantat-periimplantit

Periimplantit- infektioner kring implantat: det är lika viktigt att efterkontrollera och sköta implantat som egna tänder. Om fickor och blödning finns runt implantat behandlar vi med professionell rengöring och förbättrade munhygienrutiner. Vid stora problemen är operationer vanliga. Ibland ges även antibiotika. Det är viktigt med efterföljande stödbehandlingar och goda munhygienvanor. Infektioner kring implantat är mer aggressiva än kronisk tandlossning, det finns risk att tappa mycket benfäste runt implantat på kort tid.

Vad kan jag göra själv? Gäller både implantat och tänder: Goda munhygienvanor, där varje tand/implantat görs ren på alla ytor varje dag!   Gå på regelbundna kontroller hos tandläkare/tandhygienist. Att vara rökfri ger bättre chans till en frisk mun. Var uppmärksam på sjukdomstecken i munnen och sök tandläkare/tandhygienist så fort du märker att något inte är som vanligt!

Implantat; kirurgi och protetik

Implantat: Om du har tandluckor i munnen eller håller på att förlora en eller flera tänder finns ofta möjlighet att göra en ersättning med implantat. Vi arbetar med tre system, Astra, Straumann och Nobel (länkas till respektive hemsida) för att kunna välja det bästa för Din mun. Om implantatbehandling är aktuellt görs en noggrann undersökning av ditt bett och en kompletterande röntgenutredning. Vi gör en bedömning om du har tillräckligt med ben och också en uppskattning av behandlingstid utifrån hur det ser ut i din mun.  Läkningstider innan en krona/bro på implantat kan vara på plats är individuellt för att uppnå bästa resultat. När man ska ersätta förlorade tänder finns det vanligtvis flera alternativ att välja mellan. Målet är alltid att erbjuda så naturliga tänder som möjligt, det närmaste egna tänder man kan komma är att göra implantat. Inga friska tänder behöver slipas ner för att stödja implantaten.

Mjukvävnadskorrigeringar

Tandköttskorrigeringar, Mjukvävnadsplastik: Ibland behöver tandköttets utseende eller position ändras. T ex för att täcka blottade rotytor på tänder, kronförlängning för att möjliggöra kronersättningar, förbättrar ofta estetiken. En del mjukvävnadskorrigeringar kan även göras i samband med implantatbehandling.  Denna typ av behandlingar utför vi också med goda resultat.

Benuppbyggnad

Benuppbyggnad: Mål att återskapa en bättre benvolym inför implantatbehandling, få tillbaka förlorat benstöd kring implantat eller förbättra estetik vid olika protetiska ersättningar. Dessa behandlingar innebär att eget ben eller benersättningsmaterial placeras i bendefekter vid tänder, implantat eller på andra ställen i käken. Vi diskuterar med dig vid din behandlingsplanering om något av detta kan vara en behandlingsmöjlighet i din mun.

Regeneration

Regeneration: Mål att återskapa förlorat tandfäste. Dessa behandlingar innebär att eget ben, benersättningsmaterial och/ eller regenerationsmaterial t ex Emdogain placeras i bendefekter vid tänder,Regeneration är en utmärkt behandling vid vissa typer av tandlossningsproblem. Vi diskuterar med dig vid din behandlingsplanering om något av detta kan vara en behandlingsmöjlighet i din mun.

Slemhinneförändringar

Slemhinneförändringar: Ibland ser mjukvävnaden inte normal ut i munnen. Då kan olika typer av behandling eller utredningar bli nödvändiga.

Om Happident Stureplan

Happident Stureplan är en specialistklinik som i huvudsak arbetar med kvalificerade behandlingar inom specialisttandvård.Vi har även mångårig erfarenhet av estetiskt tandvård. Du är välkommen både med och utan remiss. Happident Stureplan är en del av Happident – vi utvecklar svensk tandvård Vi är anslutna till försäkringskassan

VAR FINNS VI?

Happident Stureplan hittar du på Brunnsgatan 8, 111 38 Stockholm, intill Stureplan. Kontakta oss gärna på telefon 08-545 111 00 eller via mejl info@aurakliniken.se

Remissblankett hittar du HÄR